• Kinh doanh
         0918.26.11.44
 • Motor giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0987.246.757
 • Động cơ điện Chat zalo
 • Kinh doanh
         0941.976.189
 • Hộp số giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0949.380.913
 • Đầu giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0923.886.133
Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế 19785 4.9 3890 Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế
Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế
SH Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế Công suất: 22kw
Tỉ số truyền: 3:1-30:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
Tỉ số truyền: 3:1-30:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế" /> Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế 4.9 3890
19785 Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế Công suất: 22kw
Tỉ số truyền: 3:1-30:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế" 4.9 3890 Đăng ngày 10-11-2016 10:30:13 AM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế" 4.9 3890 Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế 4.9 3890 4.9 3890
0,00 USD Đăng ngày 10-11-2016 10:30:13 AM InStock

Motor giảm tốc 22kw tỉ số truyền 3:1-30:1 chân đế

Mã sản phẩm:  SH

Thông số kỹ thuật
 
7 5kw dong co chan de catalogues