• Kinh doanh
         0918.26.11.44
 • Motor giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0987.246.757
 • Động cơ điện Chat zalo
 • Kinh doanh
         0941.976.189
 • Hộp số giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0949.380.913
 • Đầu giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0923.886.133
Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1 Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1 20511 4.9 3890 Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1 Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1 Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1
Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1
SH Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1 Công suất: 370W
Tỉ số truyền: 100:1-200:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
Tỉ số truyền: 100:1-200:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế" /> Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1 4.9 3890
20511 Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1 Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1 Công suất: 370W
Tỉ số truyền: 100:1-200:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1" 4.9 3890 Đăng ngày 05-01-2017 01:47:00 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1" 4.9 3890 Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1 4.9 3890 4.9 3890
0,00 USD Đăng ngày 05-01-2017 01:47:00 PM InStock

Motor liền giảm tốc chân đế 370W tỉ số truyền 100:1 ~ 200:1

Mã sản phẩm:  SH

Catalogues

 
Gearmotor